Jak se slavily Velikonoce za socialismu? Nesměly být spojovány s křesťanstvím

Velikonoce představují jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků, který symbolizuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Tento svátek je však zároveň spojen s mnoha lidovými zvyky a tradicemi, které sahají hluboko do historie a jsou pevně zakotveny v kultuře mnoha národů.

V období socialismu, který v mnoha zemích trval téměř polovinu 20. století, musely být oslavy Velikonoc adaptovány na tehdejší společensko-politické podmínky. Jak se tedy Velikonoce slavily za socialismu a jak bylo možné uchovávat velikonoční tradice v době, kdy bylo křesťanství a jeho projevy podrobeny cenzuře a často potlačovány?

Pokračování článku níže...